Welkom bij Sensadent Tandartsen Amsterdam.

Per 22 april 2020 is Sensadent weer geopend voor alle reguliere zorg, naast spoedzorg. Hiervoor zijn een aantal maatregelen getroffen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht niet-essentieel contact tussen personen zoveel mogelijk te vermijden.
Voor u als patiënt betekenen de nieuwe maatregelen omtrent infectiepreventie het volgende:

1) Er mag maar 1 persoon tegelijk in de wachtkamer aanwezig zijn. De wachtkamer wordt zo min mogelijk in gebruik genomen. Onze baliemedewerkers plannen de afspraken dusdanig, dat overlap vrijwel onmogelijk is. Wij verzoeken u ook zoveel mogelijk alleen te komen en niemand mee te nemen met u, tenzij u niet in staat bent alleen de praktijk te bezoeken.

2) Alle faciliteiten in de wachtruimte worden verwijderd of geblokkeerd. Zo is het helaas niet mogelijk een glaasje water te pakken, of gebruik te maken van de lectuur. Ook het toilet wordt tijdelijk afgesloten. Tanden poetsen bij de waskommen is helaas ook niet meer mogelijk; wij verzoeken u uw tanden thuis te poetsen.

3) Alle behandelingen zullen ruimer gepland worden. Het personeel heeft tussen patiënten door meer tijd nodig om de behandelkamer te reinigen en instrumenten te desinfecteren. Sommige behandelingen zullen langer duren, omdat beperkt gebruik gemaakt kan worden van verstuiving of aerosolen. Om die reden is de ventilatie in de praktijk ook verhoogd, om een actieve luchtstroom te bewerkstelligen. De zuivering van de lucht per kamer kan enkele minuten in beslag nemen. Dit kan ook betekenen dat wij uw huidige afspraak met enkele minuten moeten verplaatsen. Als dit het geval is wordt u hierover gebeld.

4) Komt u alstublieft op tijd. De tandarts zal vrijwel niet uitlopen, door de ruimere behandelingsblokken. Mocht u toch dreigen te laat te komen voor een afspraak, belt u ons dan zo snel mogelijk. Mocht de behandeling niet meer plaatsvinden, dan zullen wij direct een nieuwe afspraak met u maken. Wij gaan vanzelfsprekend coulant om met het in rekening brengen van afspraken die geen doorgang kunnen vinden. Komt u dus ook niet te vroeg, want dan loopt u nog steeds het risico om contact te maken met andere patiënten.

5) Er geldt eenrichtingsverkeer in het gehele medisch centrum. Om contact tussen patiënten te voorkomen, dient u na de behandeling in de kamer de praktijk en het medisch centrum via de achterzijde te verlaten. Nieuwe afspraken worden niet bij de balie gemaakt, maar in de kamer bij de behandelaar. Houdt er rekening mee dat er geen lift is aan de achterzijde van het centrum. Neemt u gerust contact op met de praktijk indien u gebruik moet maken van de lift, dan plannen wij de afspraak dusdanig dat u dat wel kunt doen. Bewegwijzering door middel van pijlen op de vloer zullen u de juiste weg wijzen.

6) De triage bij de deur blijft actief. Bij het betreden van het pand wordt u een aantal vragen gesteld en wordt uw temperatuur gemeten, zoals nu ook gebeurt. Dit zal tot 1 juni in ieder geval blijven gebeuren. Aan de achterzijde van het pand kunt u nogmaals gecontroleerd worden. U wordt een dag voor uw afspraak ook even gebeld met een aantal vragen. Een week van tevoren wordt contact met u opgenomen over de afspraak.